• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Aplikace Mladý skot

Maximalizujte potenciální hodnotu telat při současném snížení rizika a nákladů

SenseTime logo
Aplikace Allflex Mladý skot přináší pokročilý zdravotní monitoring telat do šesti měsíců stáří, čímž umožňuje velmi brzy rozpoznat začátek zdravotních komplikací, často ještě před samotnými klinickými projevy. Díky včasnému odhalení můžete okamžitě zahájit léčbu nebo jinak zasáhnout, snížit používání léčiv, předejít negativním dopadům na růstovou křivku každého telete nebo budoucí výkonnost a v neposlední řadě snížit úmrtnost. Automatické monitorování a detekce šetří čas a úsilí a snižuje závislost na kvalifikované pracovní síle.
  

Odhalte včas zdravotní potíže ještě před klinickými příznaky

• Díky přesnému a včasnému odhalení můžete okamžitě zahájit léčbu nebo jinak zasáhnout, zatímco je problém stále malý, a snížit tak dopady na růstovou křivku telete a budoucí výkon nebo jim zcela předejít.
• Rychlá detekce a efektivní léčba může snížit míru úmrtnosti.
• Identifikujte telata, která potřebují vaši pozornost nebo ošetření během nejrizikovějších období jejich raného růstu, zejména:
▪ První týden života, od narození po sedm dnů - sledujte zotavení po narození a respirační problémy.
▪ Od týdne stáří do odstavení - včas odhalte respirační onemocnění nebo průjmy.
▪ Odstavení do šesti měsíců stáří - odhalte nemoci rezultující z období napájení, které se často stávají chronickými.
 

Chraňte růstovou křivku

Každý den závažného onemocnění během prvních několika měsíců obvykle vrátí růstovou křivku telete zpátky až o sedm dní. Díky včasnému odhalení a zásahu můžete snížit počet dnů onemocnění a umožnit tak rychlejší a stabilnější růst.
 

Zlepšete proces rozhodování o léčbě

Získejte ihned zpětnou vazbu na reakci každého telete na aplikovanou léčbu pro efektivnější a informované rozhodování, zda v léčbě pokračovat nebo ji pozměnit. Můžete se tak vyhnout narušení rutiny telete kvůli nepotřebné léčbě, snížit náklady na léky a sledovat zotavení.
 

Zefektivněte manažerské a provozní postupy

Snižte zapojení členů vašeho týmu do probíhajících hodnocení zdravotního stavu a pohody telat a místo toho se soustřeďte na vybraná zvířata vyžadující vaši okamžitou pozornost.
• Sledujte dopad přechodu mezi metodami nebo typy krmení a změny ustájení (z individuálních bud do volného ustájení), a vyhodnoťte efekt u jednotlivých telat nebo jejich skupin.
• Ušetřete čas a mzdové náklady díky automatickému monitorování zdraví a detekci namísto vizuálního pozorování a hodnocení.
• Snižte závislost na kvalifikované pracovní síle.
• Zlepšení řízení odchovu telat s automatickým zaznamenáním zdravotních událostí.
 

Zvyšte kvalitu vašeho mléčného stáda a snižte náklady

Vyvarujte se ponechání jaloviček, které se s velkou pravděpodobností stanou jen nízko produkčními krávami. Opakované zdravotní problémy problémy v raném stádiu vývoje jalovice obvykle indikují, že z ní bude kráva jen s nízkými produkčními schopnostmi. Historie sledování a zaznamenané nálezy mohou poskytnout cenný prediktivní náhled na potenciální produktivitu každé jednotlivé jalovice, což umožní učinit proaktivní rozhodnutí o vyřazení již v rané fázi a vy tak můžete ušetřit měsíce nákladů a časem zlepšit genetickou kvalitu vašeho stáda.

Chcete profitovat z našich znalostí?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy info [at] eurofarm.cz a my se vám ozveme hned jak to bude možné.

Mohlo by vás zajímat

Go to top