• Odborné poradenství a služby
 • Komplexní sortiment chemických produktů
 • Cow Intelligence SCR
 • 10 let zkušeností v oboru
 • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Pěnové čištění a dezinfekce u telat

V intenzivních chovech hospodářských zvířat, v chovech s velkou koncentrací zvířat a v chovech s kontinuálním odchovem telat existuje potenciálně vyšší riziko ohrožení zdraví zvířat tzv. infekčními nemocemi, které se projevují v závislosti na vnějším prostředí, odolnosti zvířat a virulenci patogenních kmenů. Pravidelným čištěním a dezinfekcí předcházíme nejen vzniku onemocnění ale i projevům únavy prostředí. V průběhu odchovu se zvyšuje jak infekční zátěž, tak se mění i spektrum patogenních mikroorganismů. Chybějící, nebo nedostačující čištění a dezinfekce se nejvýrazněji projevuje u telat, jejichž imunitní systém není ještě kompletně vyvinutý a jsou tak nejnáchylnější kategorií. Po vyskladnění telat se celkový počet mikroorganismů na vnitřním povrchu stěn (VIB) pohybuje na hodnotách až 109 KTJ/cm2, cílem pravidelného čištění a dezinfekce je snížení kontaminace povrchů na úroveň <105 KTJ/cm2, eliminujeme tak riziko vzniku onemocnění a souběžně zvyšujeme úroveň zoohygieny.

Důležitým bodem je mechanická očista povrchů (nezapomínat na stropy ve VIB) ta významným způsobem rozhoduje o konečném efektu dezinfekce. Důkladnou mechanickou očistou lze odstranit více jak 90 % přítomných mikroorganismů. Při použití tlakového čištění pracujeme pouze s přímočarou tryskou a tlakem menším jak 100 barů. Při použití vyššího tlaku a rotační trysky dochází ke tvorbě aerosolu, který roznáší části organické hmoty, prachové částice a mikroorganismy do okolí. Efektivním způsobem, jak snížit riziko kontaminace prostředí je použití speciálních mycích přípravků pomocí pěnové aplikace. Pro pěnovou aplikaci volíme přípravky, které vytvářejí stabilní a dlouhotrvající pěnu. Dalším kritériem při výběru je i druh smáčedla v mycím přípravku, speciální smáčedla napomáhají průniku mycího přípravku do nečistot a mikrokapilár povrchu, oproti běžnému mytí odstraní více nečistot a následná dezinfekce povrchů tak bude účinnější.

Samotná účinnost následné dezinfekce závisí především na množství organických ne­čistot, ale i na vlastnostech dezinfikovaných povrchů, na odolnosti mikroorganismů, na způsobu použití a době expozice dezinfekčního prostředku jakož i na vlastnostech prostředí, ve kterém dezinfekce probíhá. Nejčastější chybou je aplikace dezinfekčních přípravků na mokrý povrch, špatně zvolená koncentrace a dávkování přípravku, nebo míchání dvou různých dezinfekčních přípravků.

Výhody pěnového čištění:

 • jednoduchá aplikace pomocí zpěňovacího nástavce na tlakový čistič
 • stabilní, hustá pěna nestéká po površích a zajišťuje dlouhodobé působení přípravku
 • rovnoměrné pokrytí ploch umožňuje vizuální kontrolu provedené aplikace
 • speciální smáčedla zvyšují účinnost následné dezinfekce
 • při dodržení správného postupu mytí a následné dezinfekce lze dosáhnout snížení celkového počtu mikroorganismů na površích na hodnotu <101 až 103 KTJ/cm2

Zásady aplikace dezinfekčních prostředků:

 • volíme vhodný dezinfekční přípravek – účinný v podmínkách chovu
 • jak při mytí, tak při dezinfekci povrchů dodržujeme postup práce
 • používáme doporučenou koncentraci a dávkování přípravku
 • dezinfekční přípravek aplikujeme vždy na suchý povrch
 • po aplikaci necháme důkladně oschnout (minimálně 12 hodin)

Autor: Ing Zuzana Křížová, Ph.D.

Chcete profitovat z našich znalostí?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy info [at] eurofarm.cz a my se vám ozveme hned jak to bude možné.

Mohlo by vás zajímat

Go to top