• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Monitoring přežvykování při řízení zdraví zvířat

Jak může monitorování přežvykování pomoci v řízení zdraví hospodářských zvířat 

Spoléhejte se na analýzu přežvykování, která určí míru zdraví vašich krav 

Používání inteligentní technologie, která pečlivě sleduje vzorce přežvykování pro včasnou diagnostiku nemocí a efektivnější plán léčby a zotavení 

Přežvykování případně žvýkání sousta je přímo spojeno s fyzickým zdravím dojnic. Ve skutečnosti veterináři, odborníci na výživu a výrobci mléka se spoléhají na analýzu přežvykování, která indikuje zdraví dojnic. 

Přežvykování má několik klíčových účelů, které všechny ovlivňují pohodu dojnic. V první řadě žvýkání rozkládá jídlo a pomáhá při jeho přenosu do bachoru. Rovněž zvyšuje produkci slin, které působí jako pufr proti kyselinám produkovaným během trávicího procesu. 

V průměru dojnice přežvykují 500 (±100) minut denně. Pokles doby přežvykování může naznačovat problémy se zdravím dojnic jako je nízký příjem krmiva nebo snížená funkce bachoru. Pomocí chytré technologie, která pečlivě sleduje vzorce přežvykování, můžete diagnostikovat nemoci včas a vytvořit efektivnější plán pro léčbu a zotavení. Monitorování přežvykování může také včas podchytit náznaky problémů souvisejících s krmivy a výživou stáda. 

Zde vidíte, jak sledování přežvykování pomáhá při managementu zdraví hospodářských zvířat: 

Včasné odhalení nemocí 

Čím dříve je onemocnění zjištěno, tím větší je šance na rychlé uzdravení. K poklesu přežvykování často dochází dříve, než poklesne mléčná užitkovost, což chovatelům ztěžuje okamžitou detekci. Zatímco tradiční metody měření a pozorování produkce mléka odhalují potenciální nemoci pomaleji, systém sledování zdraví krav pomáhá indikovat zdravotní problémy, které nejsou zjevné pouze z vizuálního pozorování. 

To je zřejmé v případech, jako je klinická mastitida. Dojnice s klinickou mastitidou bude po určitou dobu i nadále produkovat normální množství mléka, ale úroveň přežvykování již bude klesat. Inteligentní technologie pro management hospodářských zvířat Allflex dokáže tento pokles přežvykování detekovat dlouho předtím, než jej farmář rozpozná na dojírně. To umožňuje chovatelům a veterinářům ihned posoudit zdravotní problémy a okamžitě stanovit léčbu. 

Allflex-ruminace

Přesné posouzení procesu zotavení 

Jakmile je nemoc detekována a léčena, monitorovací systém poskytuje klíčové informace o fázi zotavení krávy. Protože se přežvykování může vrátit do normálu dříve, než se stabilizuje výtěžek mléka, budete potřebovat monitorovací technologii, abyste zjistili, zda byla zvolená metoda léčby účinná. Zatímco návrat k normálnímu přežvykování je známkou správného ošetření, nízká nebo nestabilní míra přežvykování naznačuje, že se kráva možná nezotavuje a že je třeba přehodnotit zvolenou léčbu. 

Monitorování zdraví krav po otelení 

Monitorování přežvykování může také pomoci posoudit zdraví krav po otelení. Je důležité vyhodnotit pohodu krav bezprostředně po otelení, protože zdravotní problémy mohou vést k problémům během laktace, klinickým onemocněním a nakonec v produktivitě stáda. 

Krávy po otelení s nízkou úrovní příjmu krmení mohou trpět chorobami po otelení jako je metritida nebo ketóza. Zdravotní hlášení Allflex zobrazuje index zdraví krav v prvním týdnu po otelení, což farmářům umožňuje hledat snížení úrovně přežvykování. To zase pomáhá cíleně se zaměřit na krávy, které po porodu potřebují největší pozornost, a reagovat s léčbou dříve, než dojde k rozvoji závažnějších onemocnění. 

Hodnocení výživy stáda pomocí monitorovacího systému 

Další výhodou systému pro sledování zdraví skotu je, že umožňuje chovatelům přesněji posoudit celkovou výživu stáda. Proces přežvykování přímo souvisí s druhy krmení, které krávy přijímají. Během procesu přežvykování se rozloží dlouhá vlákninová část krmné dávky, což umožní bachorovým bakteriím vlákninu strávit. Protože větší množství vlákniny znamená delší dobu přežvykování, monitorování přežvykování může indikovat změny ve složení krmné dávky. 

Typicky vedoucí chovu se snaží udržet stálý plán krmení, při kterém je ve stádě konzistentní úroveň přežvykování. Jakékoli výjimky z této úrovně přežvykování naznačují potenciální problém, ať už jde o krmnou dávku nebo systém výživy. 

Aplikace Allflex Konzistence skupiny usnadňuje sledování konzistence krmiv každé skupiny. Aplikace také pomáhá farmářům určit příčiny nesrovnalostí, identifikovat nedostatky v prostoru u žlabu, napáječek nebo míst k ležení kvůli přeplnění skupin. 

Závěr 

Nástroje pro management hospodářských zvířat jsou zásadní pro hodnocení zdraví vašeho stáda. Díky detekci odchylek od normálních vzorců přežvykování a identifikaci těchto odchylek, technologie sledování přežvykování Allflex pomáhá detekovat a léčit nemoci co nejdříve, zajistit, aby byly krávy po otelení zdravé, a udržovat výživu a pohodu stáda jako celku. 

Autor: Rotem Rabinovich, Animal Applications Expert, Allflex 

Zdroj: www.allflex.global (online 7/2/2021) 

Chcete profitovat z našich znalostí?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy info [at] eurofarm.cz a my se vám ozveme hned jak to bude možné.

Mohlo by vás zajímat

Go to top