• Odborné poradenství a služby
 • Komplexní sortiment chemických produktů
 • Cow Intelligence SCR
 • 10 let zkušeností v oboru
 • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Efektivní řízení reprodukce

Efektivní řízení reprodukce - zlepšete genetiku stáda a celkovou mléčnou produkci 

Nepřeberné množství technických vymožeností najdeme už snad v každé domácnosti. Výjimkou dnes nejsou ani stáje pro chov skotu. Nejen že díky těmto inovacím získáváme cenné informace o zdravotním stavu zvířat, ale zásadním způsobem nám umožňují s předstihem a efektivně zasáhnout v případě vzniku zdravotních komplikací (mastitidy, metritidy, SARA apod.). Za pomoci moderních technologií lze významně zlepšit nejen zdravotní stav celého stáda, ale i reprodukci (vyhledávání říjí, problematika tichých říjí apod.), která významně ovlivňuje ekonomiku a celkovou prosperitu každé farmy. 

V podmínkách České republiky dochází dlouhodobě k trvalému zhoršování důležitých reprodukčních ukazatelů a jejich úroveň je mnohdy kritická. Zhoršováním ukazatelů plodnosti se prodlužuje délka laktace a snižuje se tak produkce mléka v přepočtu na jeden den – současně se zvyšují náklady na litr vyprodukovaného mléka. V posledních čtyřech až pěti dekádách plodnost klesá ročně o 0,5 % při současném nárůstu užitkovosti vlivem šlechtění o 1 % i více. Je tak důležité to, aby byla každá plemenice neustále v reprodukčně aktivním stavu a omezil se tak výskyt plemenic reprodukčně pasivních, a tím snížil i výskyt tzv. jalových dnů. Reprodukce stád je dynamický a stále se vyvíjející proces a je tak nutné posouvat všechny faktory, které plodnost ovlivňují, k těm nejlepším zootechnickým a ekonomickým výsledkům. Optimalizace zdraví a plodnosti zvířat, úspora času, a především zefektivnění práce jsou tak hlavním důvodem pro zavádění moderních technologií do našich stájí. 

Tradiční ukazatele reprodukce 

Délka servis periody nebo mezidobí představuje spolu s náklady na obnovu stáda hlavní faktory, ovlivňující rentabilitu chovu. Vzájemný vztah mezi servis periodou (SP) a mezidobím (MD) je velice úzký (r=0,99). Pro hodnocení je lepší sledovat MD, protože jsou v něm zahrnuty i vyřazené dojnice. Prodloužení SP o jeden den přes optimální délku je hodnocen značnou finanční ztrátou: 50 – 75 Kč (Syrůček et al., 2017).  I při vysoké užitkovosti lze dosáhnout délky SP 90-100 dnů (MD 375-385 d.). Výjimkou mohou být dojnice s užitkovostí přes 12 000 l/ laktaci, u kterých lze tolerovat prodloužení mezidobí na 400 dnů spolu s adekvátním prodloužením inseminačního intervalu a servis periody. Optimální délky mezidobí je možné dosáhnout tam, kde jsou plemenice inseminovány do 60 dnů po otelení. Dochází tak ke zlepšení zabřezávání po první i opakovaných inseminacích.  

Hlavní vliv na zabřezávání, vedle kvalitní práce inseminačního technika a veterinárního lékaře, má především kvalitní management stáda. První ovulace po porodu se objevuje od 12. do 20. dne, v tomto případě lze předpokládat, že délka SP bude do 80 dnů. První říje po porodu jsou však často bezpříznakové – tzv tiché říje (až 80 %) (Coufalík, 2013). Díky výskytu tichých říjí se prodlužuje SP, zvyšuje se spotřeba inseminačních dávek a dochází tak souběžně k nárůstu nákladů. Existuje až 20 různých faktorů, které mají vliv na zabřezávání celkově. Některé z nich jako je plemeno nebo stáří zvířete neovlivníme. Jsou však faktory, negativně ovlivňující zabřezávání, které můžeme do značné míry eliminovat. U vysokoužitkových krav (nad 10 000 l/ za laktaci) se snižuje zabřezávání až o 15 %, to je způsobeno především zvýšeným výskytem subklinických mastitid, ketóz, acidóz nebo působením stresu. Prevencí nebo včasným zákrokem jejich výskyt lze významně omezit.  

Nárůst užitkovosti dojnic zvyšuje současně i nároky na monitoring zdravotního stavu a reprodukce.  Vyšší administrativní vytížení zootechniků, velikost farem, mnohdy i odloučená pracoviště (jalovice) zhoršující možnosti sledování krav, nedostatek personálu a náklady spojené s vyhledáváním říjí jsou jedním z hlavních důvodů, proč zvolit pokročilé automatické monitorovací systémy jako např. řešení Heatime či SenseHub od společnosti Allflex (Allflex Livestock Inteligence). Dalším důvodem je také snížení nákladů na hormonální přípravky a různé jiné hormonální programy a antibiotika. V neposlední řadě je to také stále sílící tlak spotřebitelů na omezení používání těchto látek. 

Díky sledování chování zvířat založeném na pohybové aktivitě, přežvykování, příjmu krmení a dalších klíčových parametrech chování krav, poskytuje řešení Allflex nejvyšší přesnost vyhledání říje (až 95 %). Nejen že systém vyhledá říji, ale dokáže zjistit i její úroveň a kvalitu a vyhodnotí optimální okno připuštění. Díky jednomu číslu (index říje) se tak chovatel může rozhodnout, zda dojnici inseminovat, či nikoli. Rozdílné vědecké studie dokazují, že až ve 20 % případů jsou dojnice inseminovány příliš brzy, nebo pozdě. 

 

Hlavními přednostmi řešení Allflex jsou: 

 • Nalezení krav v říji 

 • Zvýšení míry zabřeznutí krav ve stádě 

 • Snížení nákladů na inseminace 

 • Zkrácení mezidobí 

 • Zlepšení genetiky stáda 

 • Zvýšení mléčné užitkovosti 

 • Snížení nákladů na pracovní sílu 

 • Úspora času 

BEZ ALLFLEX HEATIME 1 

S POUŽITÍM ALLFLEX  HEATIME 1,2 

Měsíc 

Spotřeba dávek 

Počet plemenic 

Březích plemenic 

Měsíc 

Spotřeba dávek 

Počet plemenic 

Březích plemenic 

12-2017 

58 

58 

22 

38 

12-2018 

70 

70 

29 

41 

01-2018 

74 

71 

22 

31 

01-2019 

64 

57 

27 

47 

02-2018 

63 

59 

21 

36 

02-2019 

74 

68 

28 

39 

03-2018 

60 

59 

22 

37 

03-2019 

76 

72 

27 

38 

04-2018 

62 

60 

23 

38 

04-2019 

82 

78 

32 

41 

05-2018 

72 

68 

22 

32 

05-2019 

69 

68 

34 

50 

06-2018 

60 

57 

21 

37 

06-2019 

51 

51 

21 

41 

07-2018 

51 

48 

14 

29 

07-2019 

66 

63 

27 

43 

08-2018 

79 

72 

31 

43 

08-2019 

90 

86 

36 

42 

09-2018 

63 

58 

18 

31 

09-2019 

67 

66 

34 

51 

10-2018 

63 

62 

17 

27 

10-2019 

50 

50 

23 

46 

11-2018 

54 

54 

22 

41 

11-2019 

46 

46 

19 

42 

Celkem 

759 

726 

255 

35,10 % 

Celkem 

805 

775 

337 

43,50 % 

Inseminační index 

2,98 

Inseminační index 

2,38 

 

 

 

 

Rozdíl: 

Počet zapuštěných plemenic 

+ 49 ks 

Březost 

+ 8,5 % 

Počet březích 

+ 82 ks 

Spotřeba dávek 

+ 45 ks 

Počet dávek na zabřezlou 

- 0,6 

 

 

 

 

Tabulka 1: Porovnání efektivity a ekonomiky reprodukce při vizuálním vyhledávání říjí a při použití řešení Allflex Heatime u plemene ČESTR 

1březost počítána ze sonografického vyšetření 

2Inseminace dle krčních senzorů 

 

Dlouholeté zkušenosti s monitorovacím řešením Allflex a především výsledky z jednotlivých farem, jsou důkazem toho, že inovace v monitoringu životních funkcích zvířat vám pomáhají nejen šetřit čas, ale především zefektivnit vaši práci. Nebojte se inovací! Využijte přesné a aktuální informace o vašich zvířatech k řízení stáda. Monitorovací řešení Allflex jsou vhodná pro farmy všech velikostí, zahrnují i širokou škálu možností pro monitorování mléčných i masných krav, jalovic a telat, z které si vybere každý chovatel, podle svých požadavků. 

Autor: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Chcete profitovat z našich znalostí?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy info [at] eurofarm.cz a my se vám ozveme hned jak to bude možné.

Mohlo by vás zajímat

Go to top