• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Allflex blog

Výhody elektronického systému řízení reprodukce u mléčného skotu

Co mohou producenti mléka udělat, aby zůstali konkurenceschopní?

Trh směřuje ke stále větším stádům a menšímu počtu farem a malé mléčné farmy se slučují s jinými farmami, aby zůstaly konkurenceschopné.

Co mohou výrobci mléka udělat, aby zůstali konkurenceschopní s ohledem na to, že dnešní trh prochází tolika změnami? Jedním krokem, který může mít téměř okamžité účinky, je přijetí technologií, jako jsou pokročilé systémy monitorování krav, které sledují a monitorují reprodukci, aby optimalizovaly conception rate, snížily intervaly mezidobí, zvýšily produkci mléka, snížily požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu a ušetřily čas. Takový pokrok v detekci říje a řízení chovu u mléčného skotu se stal klíčem k optimalizaci účinnosti a ziskovosti na kolísavém trhu s mlékem.

V posledních několika desetiletích prošel mlékárenský průmysl některými radikálními změnami. Poptávka po mléčných výrobcích rychle roste v důsledku faktorů, jako je rostoucí globální populace, nárůst nových a masivních trhů včetně Číny a Indie, rostoucí střední třída, prodloužená délka života, urbanizace a migrace.

Tváří v tvář kolísavým trhům a cenám způsobeným změnami počasí, globálním oteplováním, vyčerpáním zdrojů, nedostatkem profesionálních pracovníků, měnícími se spotřebitelskými trendy, tlakem na snižování dopadů na životní prostředí, geopolitickými událostmi atd. se mnoho zemědělců snaží uspokojit poptávku a „zůstat na živu“. Výsledkem je, že trh směřuje k větším stádům a menšímu počtu farem a malé mléčné farmy se slučují s ostatními farmami, aby zůstaly konkurenceschopné.

Plodnost krav se stala rozhodující pro úspěch chovu dojnic

Tyto změny na trhu učinily plodnost krav rozhodujícím faktorem ekonomického úspěchu farem. Díky tomu se přesná detekce říje stala jednou z největších výzev, kterým farmáři skotu čelí - takovou, pro jejíž řešení často musí vynaložit spoustu času a úsilí.

Detekce říje na farmách skotu se tradičně provádí pomocí jedné ze tří hlavních metod.

  • Vizuální pozorování. Velmi populární přístup, vizuální detekce říje, zahrnuje farmáře, kteří pečlivě sledují krávy kvůli specifickým projevům říje. Tato metoda však vyžaduje kvalifikované pracovníky, je časově náročná a je často nepřesná, protože farmáři nejsou na farmě 24/7, aby našli noční říje a také jim obvykle uniknou říje tiché (když kráva nevykazuje viditelné změny v chování).
  • Časovaná umělá inseminace (UI) / synchronizace hormony (například ov-synch). Protokol se používá k tomu, aby se kravám podala řada hormonálních injekcí k dosažení estru. Kráva je poté uměle oplodněna v určitou dobu nebo na základě známek označujících říji. Tato metoda je pro krávu invazivní a stresující a zasahuje do jejího přirozeného cyklu. Je to také náročné na pracovní sílu, drahé ( stojí až 15$ za ošetření na krávu) a bývá často nepřesné. Navíc, se zvyšováním povědomí spotřebitelů o látkách v jejich potravinách, bude trh pravděpodobně méně ochotně přijímat jídlo produkované kravami léčenými hormony.
  • Barvení ocasu. Tato metoda zahrnuje denní křídování základny kravského ocasu. Chovatel poté kontroluje, zda barva vybledne nebo zmizí, což naznačuje, že kráva byla obskakována a je v říji. To zahrnuje každodenní fixování krav, což je jak časově náročné, tak narušuje každodenní rutinu krávy. Vyžaduje také vyškoleného odborníka, který procesu rozumí a je k dispozici ke kontrole krav každý den.

SH

Přijetí technologie k překlenutí mezery

Za účelem překonání těchto výzev chovatelé mléčných krav stále více musí nahlížet na farmy podnikatelským přístupem. Uvědomují si, že tradiční metody detekce říje již nestačí, a že přijetí technologie je zásadní pro zvýšení míry reprodukce na mléčných farmách, aby bylo možné uspokojit zvýšenou poptávku s menšími zdroji.

Příkladem takové technologie jsou elektronické identifikační a monitorovací systémy krav, které používají ID štítky a senzory k identifikaci a nepřetržitému monitorování jednotlivých zvířat od jejich narození. Shromážděné informace a postřehy pak mohou chovatelé použít k vytvoření komplexní strategie pro produkci většího množství zdrojů, které již mají, na základě klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) týkajících se reprodukce, zdraví a úmrtnosti zvířat, produktivity krmiv (FCR), energetické účinnosti, dopadu na životní prostředí, využívání zdrojů a výstupy.

Allflex pomáhá chovatelům zvýšit míru reprodukce

Allflex nabízí inteligentní, flexibilní a stavebnicové systémy monitorování krav, které lze upravit tak, aby vyhovovaly měnícím se provozním a obchodním potřebám mléčných farem. Tyto inteligentní systémy pro sledování hospodářských zvířat - mezi něž patří SenseHub™ a Heatime® Pro+ - sledují chování a aktivitu krav a monitorují jejich reprodukci, zdraví, výživu a celkovou pohodu. Všechny tyto parametry jsou důležité a často vzájemně závislé.

S řešeními Allflex pro detekci říje a monitoring reprodukce, která poskytují nepřekonatelnou přesnost vyhledání říje kolem 90-95%, mohou chovatelé dojných krav i hovězího skotu eliminovat dohady a nekonzistenci při hodnocení reprodukčního stavu každé jednotlivé jalovice a krávy na jejich farmě. Díky využití skutečnosti, že krávy jsou přirozeně „rutinní“ zvířata, umožňují tato řešení farmářům sledovat chování krav na základě aktivity, přežvykování, příjmu krmení a dalších klíčových ukazatelů chování. Poté se pro každou jednotlivou krávu vytvoří unikátní vzorec chování a její aktivity se průběžně sledují a porovnávají s touto základní úrovní, aby se zjistily a označily jakékoli změny.

Tyto informace jsou účinným nástrojem pro chovatele a mohou jim pomoci překonat typické scénáře, které ztěžují přesnou detekci říjí, jako jsou noční, tiché a krátké říje. Díky monitorovacím systémům reprodukce Allflex mohou zemědělci významně snížit nebo dokonce eliminovat riziko zameškání intervalu telení a ekonomického dopadu, který z toho plyne. Tyto systémy detekují slabé příznaky říje, pomáhají vyhnout se UI během falešných říjí a poskytují přesné pokyny pro načasování inseminace, což zvyšuje nákladovou efektivitu UI. Spolu s tím, jak pomáhají farmářům optimalizovat jejich koncepci, tyto systémy také snižují požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu a šetří chovatelům drahocenný čas při vyhledávání říjí a dalších manažerských úkolech.

Kromě zvýšení efektivity a ziskovosti farmy snížením mezidobí, zvýšením produkce mléka a snížením nedobrovolné brakace mají tyto systémy sledování reprodukce také pozitivní dopad na dobré životní podmínky krav. Díky přesné detekci říje mohou chovatelé omezit používání hormonů a dalších metod, které narušují rutinu krav. Kromě toho mohou detekovat, léčit a řídit všechna rizika pro reprodukci na farmě, včetně nepravidelných říjí, podezření na zmetání, anestrických a cystických krav, která mohou vést k ekonomickým ztrátám a neplánovanému utracení.

Protože výrobci mléka mohou být na dvou místech najednou

Chovatelé mléka již tradičně museli být nepřetržitě se svými kravami. Dnes mohou pomocí elektronických monitorovacích systémů Allflex přijmout integrovaný přístup, který v případě potřeby kombinuje možnost zůstat v obraze a schopnost udělat krok zpět a stále zůstat ve spojení se vším, co se na farmě děje. Díky svým chytrým telefonům, počítači nebo libovolnému zařízení, které upřednostňují, mohou získat přístup ke všem potřebným informacím v reálném čase. Takže i když jsou pryč, tráví čas se svou rodinou, pracují na strategiích pro budoucí obchodní příležitosti nebo se například účastní veletrhu - je to, jako by byli stále se svými kravami na farmě.

Potřebujete pomoc s nalezením nejlepšího systému monitorování krav pro vaše konkrétní potřeby chovu skotu? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme přizpůsobit to nejlepší řešení pro vás a vaše krávy!

Autor: Jacky Press, Product Manager, Allflex

Zdroj: www.allflex.global (online 7/2/2021)

Chcete profitovat z našich znalostí?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy info [at] eurofarm.cz a my se vám ozveme hned jak to bude možné.

Mohlo by vás zajímat

Go to top