• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Optimalizace managementu zdraví pomocí systému SCR

Profitbale-milk

Informace získané z krčních senzorů na kravách slibují, že pomohou uživatelům těchto řešení efektivněji řídit programy týkající se zdravotního stavu stáda. Zajištění úspěchu takového programu však není dílem náhody. Jedná se o výsledek systematického a strukturovaného procesu.

Tady je návod:

Úspěšné farmy s elektronickým monitoringem nezavrhnou svůj dosavadní zdravotní program používaný před zavedením systému bezprostředně po nasazení obojků na krávy. Místo toho zachovávají starý postup a používají informace generované monitorovacím systémem, aby vyhodnotili neúčinnost tohoto přístupu, který jim pomůže při navrhování nového vlastního zdravotního programu založeného na datech ze senzorů.

Držením se zavedených postupů v oblasti zdraví v průběhu prvních týdnů poslouží nejen k vyhodnocení budoucích akčních postupů, ale také slouží jako bezpečnostní síť pro udržení věcí v chodu za současného vyhodnocování a zkušebního procesu.

Jakmile se dosáhne nějaké výchozí úrovně chování krav, zvířata označená na zdravotním hlášení systému spadají do třech kategorií ve srovnání s postupy používanými před zavedením monitorovacího řešení:

1. Krávy označené jak monitorovacím systémem, tak konvenčními postupy.

2. Krávy, které jsou označeny monitorovacím systémem, ale podle zavedených postupů u nich nejsou žádné viditelné příznaky onemocnění.

3. Krávy vyhledané standardním způsobem (ukazují klinické příznaky), ale neobjevují se na zdravotním hlášení monitorovacího systému.

Zvířata označená klasickým způsobem, stejně jako krávy vyhledané senzorem (číslo 1 výše) by měly být diagnostikovány a léčeny podle stávajících faremních protokolů. Monitorování reakcí krav na ošetření pomocí monitorovacího systému může poskytnout náhled na účinnost těchto protokolů.

Druhá kategorie krav, ty označené pouze systémem a zároveň bez jasné diagnózy, představují první výzvu konvenčním zdravotním protokolům. Pro nezasvěcené to může být buď skvělý příklad včasné detekce, nebo jen falešný poplach. Chcete-li zjistit progres krávy na tomto seznamu, měla by být sledována v příštích několika hodinách a dnech. Stav těchto krav se buď zlepší a zmizí z hlášení o zdravotním stavu nebo se jejich kondice bude nadále zhoršovat a ukáží vám, jaký je problém.

Pokud u nich vyvstane zřejmý zdravotní problém, právě jste byli svědky včasného odhalení. Nyní je čas rozhodnout, jak mají být tyto krávy diagnostikovány a léčeny. To je mimořádně příhodná doba, kdy se můžete zamyslet nad přepracováním diagnostických protokolů. Žádoucí je, aby tyto protokoly byly co nejdůkladnější, aby jim nic neuteklo a krávě se dostane co nejdříve ta správná léčba. Tato diagnostická pravidla pak budou aplikována na každou krávu, která se v budoucnosti zobrazí ve zdravotní zprávě.

Ovšem ani s těmi nejpřísnějšími léčebnými protokoly nemohou být diagnostikovány všechny problémy krav. Ujistěte se, že jste právě pro tyto krávy také navrhli léčebný protokol. Mnozí uživatelé uvádějí, že nadrenčování těchto nediagnostikovaných krav zlepšuje jejich pohodu a ihned je vidět narůst denního přežvykování a následné „vypadnutí“ ze zdravotního hlášení.

Třetí kategorie, krávy, u nichž jsou fyzicky přítomné klinické příznaky, a u kterých ještě nedošlo k označení monitorovacím systémem, představují zcela odlišnou výzvu. Možná, že se může její stav zlepšit sám od sebe bez nutnosti léčby? Mnoho uživatelů monitorovacího systému tvrdí, že krávy, které vykazují klinické příznaky a denně přežvykují více než 350 minut, se obvykle "vyžvýkají ze svých zdravotních problémů." Důležité je najít minimální denní úroveň ruminace, která je pro management farmy uspokojující, samozřejmě až po získání více zkušeností s prahovými hodnotami zdraví ve svém stádě.

Nezapomeňte pečlivě sledovat čas přežvykování krav. Je-li denní doba přežvykování stabilní nebo stoupá, bude s největší pravděpodobností v pořádku bez nutnosti provádět léčbu. Pokud se objeví výrazný pokles denní ruminace, bude potřebovat pozornost a najdete ji na zdravotní zprávě systému.

Několik týdnů po zavedení protokolů navržených výše spolu se starými protokoly zdravotní péče by mělo být pro všechny zaměstnance jasné, že krávy, které potřebují jejich pozornost, dostanou adekvátní péči a naopak krávy, které pozornost ošetřovatele nepotřebují, ji nedostanou; tzn. pracuje se výhradně s označenými zvířaty.

A právě v tomto okamžiku jsou dveře otevřeny pokročilejším aplikacím na základě monitorovacích dat, kde jsou vyhodnocovány specifické léčebné protokoly na bázi jednotlivých krav.

 

Zdroj: www.profitablemilk.com (online 22/1/2019)

Chcete profitovat z našich znalostí? Kontaktujte nás.

Mohlo by vás zajímat

Go to top