• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Oceňované přínosy sledování přežvykování

3 oceňované proměnné, které přináší systémy sledující přežvykování

Ruminace nebo přežvykování sousta je životně důležitá část zažívacího procesu každé krávy. Pokud se podíváte na stádo v jakékoli fázi dne, s velkou pravděpodobností naleznete většinu zvířat, které právě přežvykují. S pokročilými technologiemi se systémy k měření ruminace staly velmi populárním způsobem ke zjištění tohoto parametru. To zároveň znamená, že z nich také získáme další informace týkající se výživy krav, zažívání a připouštění.

Elle Andreen, studentka magisterského programu na Penn State University, byla představena v lednovém webináři, který pořádali Mat Haan, Dan McFarland a John Tyson, všichni z Penn State Extension. V tomto internetovém semináři seznamovala Andreen posluchače s jejím výzkumem, ve kterém se věnuje vztahu mezi daty z přežvykování a managementu výživy, který vede po boku Dr. Kevina Harvatina. Zatímco jejich výzkum není zcela dokončen, Andreen sdílela počáteční výsledky projektu, stejně jako některé doplňující informace, které lze získat s pomocí systémů sledování ruminací.

Existují různé monitorovací systémy, které byly validovány výzkumnými pracovníky, z nichž několik ve svém webináři Andreen zmínila. Některé z nejpopulárnějších řešení, které jsou komerčně dostupné v USA jsou krční respondéry od SCR, ušní senzory SensOor (distribuovány společností Select Sires) a další krční senzory MooMonitor, od firmy DairyMaster. Tyto systémy „využívají akcelerometr k detekci pohybu a algoritmus pro interpretaci pohybů chování.“ Přesnost detekce přežvykování se může lišit, což zobrazovala Andreen pomocí příkladu, kdy krávy, které nosí současně snímače CowManager a SCR, uvádějí v průměru o 39% vyšší hodnoty ruminace u technologie SCR.

Tyto systémy mohou chovatelům v mnoha ohledech pomoci s údaji, které poskytují, a prezentace Andreen prozkoumala několik aspektů, které lze sledovat.

Základní ruminace

Přestože neexistuje jediný faktor, který by výhradně určoval základní dobu přežvykování, existují různé faktory, které ji mohou předvídat - tři z nich jsou krmení, produkce mléka a individuální variabilita krávy. Systémy sledující přežvykování jsou postaveny tak, aby detekovaly čas, který kráva tráví přežvykováním, což pak může vést k podrobnějším informacím o těchto třech faktorech. Spolu s faktory užitkovosti byla data z přežvykování úspěšně použita při vyhodnocení říjových cyklů a připouštění. Ačkoli se stále můžeme setkat s falešně pozitivním nebo naopak negativní hlášením, technologie jako taková se ukázala být důvěryhodnou a může dát chovatelům lepší přehled o říjových cyklech jejich zvířat. Spíše než čekat na veterináře, aby zkontroloval každé jednotlivé zvíře, takto mohou získat dobrou představu o cyklech, než se veterinář dostane na farmu.

Události, které mohou způsobovat odchylky

Nejenom, že systémy sledující přežvykování indikují základní linii doby ruminace, mohou také detekovat odchylky, které by mohly způsobit zkreslení standardní úrovně. Existují různé události, které mohou způsobit, že se přežvykování odchyluje, z nichž některé zahrnují právě období říje, otelení, metabolické stavy (zejména v průběhu tranzitního období), trávicí nebo jiné nemoci a změny ve frekvenci dojení nebo krmení.

Ve webovém semináři Andreen dále uvedla, že systémy jsou schopné detekovat pokles ruminace vedoucí k období říje i během ní. Výzkum také ukázal, že změny v říji nebyly u každé krávy stejné.

Díky detekci změn ruminace jsou tyto senzory také schopné sdělit chovateli, které události způsobují odchylku oproti základní linii, což může být velmi užitečné při řízení každé krávy a její produkce.

Správná funkce bachoru

Přežvykování hraje významnou roli při určení správné funkce bachoru u krav, stejně jako ovlivnění jeho samotné funkce. Díky zvyšování pH bachoru, podpoře motility a zvyšování dostupnosti substrátu pro mikroby vede optimální přežvykování k optimálnímu trávení krmiva, což zase vede k optimální užitkovosti stáda.

Andreen také zmínila některé z dalších výhod používání pokročilých systémů sledování ruminace ve stádě. Chovatelé, kteří používají tuto technologii, jsou schopni detekovat jakékoli abnormality, které se mohou vyskytovat u konkrétní krávy, což znamená, že jsou pak schopni provést odpovídající změny v příslušné oblasti. Tyto systémy mohou poskytnout velké množství údajů týkajících se přežvykování, které nám pak mohou poskytnout informace o dalších aspektech každodenní rutiny krávy. Zdraví a pohodlí stáda jsou nejdůležitějšími aspekty pro chovatele, který se stará o své stádo, a systémy sledování ruminace jim pomohou sledovat každou jednotlivou krávu a poskytnout jí tu nejlepší péči.

Autor: Callista Van De Hei

Zdroj: www.progressivedairy.com (online 08/03/2019)

Chcete profitovat z našich znalostí? Kontaktujte nás.

Mohlo by vás zajímat

Go to top