• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Neztrácejte hlavu kvůli omezením dostupné pracovní síly

Robotické dojení je stále žhavější téma s tím, jak na chovatele víc a víc dopadá problém s nedostatkem pracovní síly.

Tato cesta představuje ověřený způsob snížení požadavků na pracovníky, ale řeší pouze část rovnice závislosti na pracovní síle. I když eliminujeme potřebu lidí přivést krávy na dojírnu, fyzicky je podojit a zase je z dojírny odvést, krávy stále musí někdo připustit a ošetřit v případě zdravotních problémů.

Inseminace a ošetřování nemocných krav jsou podstatně náročnější úkoly než jejich podojení. Zaměstnanci, kteří krávy připouští a/nebo léčí, musí být schopni tyto krávy vyžadující pozornost najít, stejně jako jim poskytnout odpovídající péči. Jejich práce vyžaduje všeobecné porozumění kravám a jejich chování (tzv. „cow skills“), které vyžaduje pokročilejší rozhodovací schopnosti. Přirozeně jsou tito zaměstnanci lépe placeni, nesou více osobní zodpovědnosti a sehnat je bývá ještě složitější než jejich na dojírnu orientované kolegy.

Individuální informace o zvířeti v reálném čase poskytnuté elektronickým monitorovacím systémem výrazně snižuje závislost na kvalifikované pracovní síle.

Na farmě s tradičním managementem je zvykem, že reprodukční i zdravotní protokoly jsou uzpůsobeny časté práci se zvířaty, aby se identifikovaly ty krávy, které potřebují nebo budou potřebovat intervenci.

Zamyslete se například nad typickým pracovním postupem u otelených krav, kdy každá otelená kráva je vyšetřována, ať zdravá nebo nemocná, aby se našla ta, vyžadující pozornost. Faremní protokol řízený čistě elektronickým monitorovacím systémem se zaměřuje výhradně na krávy vykazující příznaky onemocnění. Zdravé krávy nejsou rušeny. Výsledkem je pokles zvířat, se kterými se pracuje o více než 50%! Jedná se o výrazně účinnější a efektivnější využití pracovního času.

Snížení závislosti na „znalosti krav“ zaměstnance tedy představuje další benefit elektronického monitorovacího systému. Procházením skupin pro odhalení nemocných zvířat v pozdějším stádiu laktace nebo pro detekci říje je naprosto nadbytečné, jakmile je monitorovací systém zcela zaveden.

Reporty se seznamem krav, které potřebují naši pozornost jsou v každém okamžiku aktuální a přístupné z různých zařízení. Pokud je zaměstnanec schopný přečíst hlášení, není zapotřebí dalších rozhodnutí týkajících se zvířat. Počítač vyhodnotí situaci stejně dobře jako člověk pohybující se mezi kravami po celý svůj život. Uživatelé se shodují, že technici bez schopností vyhledávání říjí konzistentně dosahují conception rate blížící se 50% z přirozené inseminace. Přirozeně, je jednodušší vyškolit chovatele na správnou manipulaci se semenem a techniku připouštění, než je školit ve vyhledávání říje, v řízení protokolu časované inseminace nebo umění porozumět principům odřené barvy na ocase.  

Schopnost efektivně využít zaměstnance, kteří nemají rozsáhlé zkušenosti s chovem krav a/nebo dostatečné rozhodovací schopnosti se promítá do většího množství pracovních příležitostí, jejichž zaměstnání je méně nákladné. Dosahování podobných nebo lepších výsledků s menším počtem pracovních hodin než na farmě s tradičním managementem, znamená větší úspory na mzdových nákladech.

V kombinaci s dalšími ověřenými přínosy monitorovacího systému, mezi kterými můžeme namátkou zmínit například omezení používání veterinárních přípravků a snížení závislosti na hormonálních programech, je snadné pochopit, proč je investice do monitorovacího řešení zpravidla splacena v době kratší 18 měsíců.  

Zdroj: www.profitablemilk.com (online 21/8/2018)

Chcete profitovat z našich znalostí? Kontaktujte nás.

Mohlo by vás zajímat

Go to top