• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Nechte se řídit bachorem

Obvykle se u vašeho auta rozsvítí kontrolka poruchy motoru předtím, než se odehraje skutečná tragédie pod kapotou. Můžete se sami rozhodnout, jestli budete respektovat radu kontrolky, ihned zastavíte a zkontrolujte, co je špatně nebo ji budete ignorovat a pokračovat v jízdě.

Podobně nás technologie dokáže včas varovat o tom, kdy by mohl být problém s bachorem našich krav. Monitorování přežvykování dokáže signalizovat případy, kdy se kráva může nacházet na pokraji zdravotní události nebo kdy nastává říje. Sledováním těchto ukazatelů můžeme lépe pochopit dynamiku ve skupině stejně jako poskytnout individuální péči právě těm kravám, které ji opravdu potřebují.

John Greenwood začal používat systém monitorování přežvykování u svého stáda (1 350 krav) poblíž Cantonu, New York v prosinci 2015 na základě doporučení výživářského poradce George Jarretta, který je jedním z jednatelů společnosti Cows Come First (Krávy na prvním místě) tvořící 19členný poradenský tým. Trochu ironicky, výživa nebyla hlavním důvodem, proč Greenwood systém pořídil a podotýká, že průměrná užitkovost jeho stáda je 43,5 kg na krávu a den. Vyjmenovává dva primární důvody, proč se rozhodl pro krční obojky: reprodukce a zdraví stáda. „Nebyli jsme spokojeni s úrovní vyhledávání říjí a měl jsem pocit, že jsme nevyhledávali dostatečně rychle krávy, u kterých bylo něco špatně.“

Jarrett dostal za úkol najít systém, který by vyhovoval potřebám Greenwoodovi farmy, díky čemuž narazil na systém od SCR Dairy. Automatická detekce říje byla hlavním důvodem a monitorování bachoru byl přidaný benefit. „Nepotýkali jsme se s problémy metabolickými nebo před otelením,“ říká Jarrett.

Reprodukční výsledky představovaly nejjednodušší cestu při určení přínosů. „Detekce říje, conception rate a míra březosti se za poslední rok neuvěřitelně zlepšili“, říká Jarett. „Zlepšení reprodukce nám umožnilo dojit více krav na začátku laktace, což znamená více mléka pro podnik, méně času stráveného očkováním prostaglandinu, protože s tím se už teď setkávají jen výjimečně, a také ušetřili náklady na semeno, protože již nedochází k tak častým re-inseminacím.“

Podle Greenwooda trvalo o něco déle, než se podařilo dostat pod kontrolu i zdraví zvířat, ale bylo cenné zejména u nacházení krav, které měly znaky zdravotních problémů. Jarrett stále řídí výživu na úrovni skupin, ale data z přežvykování používá pro identifikaci možných problémů u konkrétních zvířat. „Objeví-li se přetočený slez u krávy, vždy se vracíme zpátky a zkoumáme, co mohlo být příčinou. Například když vidíme, že před 4 týdny je na datech z přežvykování nějaký háček, víme tak, jestli se to stalo ve skupině před otelením nebo u suchařek a snažíme se přijít na to, proč se u ní přetočený slez objevil.“

Data ze senzorů rovněž pomohla objevit problém spojený se zaměstnanci. „Měli jsme člověka zodpovědného za přihrnování krmiva, a ten odváděl skutečně dobrou práci, ale když měl den volna a zastupoval ho někdo jiný, zaznamenali jsme problémy s přežvykováním,“ říká Greenwood. Díky datům tak byli schopni brigádníka znovu proškolit, aby se ujistili, že přihrnuje včas.

Stejně jako v mnoha jiných případech, kdy je zaváděna nová technologie, bylo největším problémem po instalaci monitorovacího systému, ponechání technologie svému účelu a důvěra v naměřené výsledky. „Myslím si, že nevěřili tomu, že by systém dokázal vše to, co ve skutečnosti dělal,“ říká Jarrett. „Měli jsme poněkud delší dobu učení se se systémem po reprodukční stránce, ale jakmile jsme začali věřit naměřeným výstupům, výsledky se obrátily k lepšímu.“

Přijetí trvalo ještě o něco déle u zdravotní stránky, protože Greenwoodovi a jejich faremní pracovníci věřili, že dokáží najít krávy mimo svůj rytmus rychleji než systém SCR. Za několik měsíců se ovšem naučili systému důvěřovat a všichni nyní vidí i pozitivní výsledky. „Systém dělá z dobrého chovatele ještě lepšího tím, že mu pomáhá najít věci, které by jinak sám asi neobjevil,“ uzavírá Jarrett.

Autor: Mike Opperman

Zdroj:  http://www.milkbusiness.com (online 19/3/2018)

Chcete profitovat z našich znalostí? Kontaktujte nás.

Mohlo by vás zajímat

Go to top