• Odborné poradenství a služby
  • Komplexní sortiment chemických produktů
  • Cow Intelligence SCR
  • 10 let zkušeností v oboru
  • Nejmodernější technologie

Kontakt

Tel.: +420 733 541 147
info [at] eurofarm.cz

Všechny kontakty

Hej krávo, není času na zbyt

Již dlouhou dobu je známé, že krávy jsou tvorové dodržující rutinu a po většinu času striktně sledují určitý časový rámec. 3 až 5 hodin stráví u krmného žlabu, 10 až 13 hodin leží, 7 až 9 hodin by měly přežvykovat a 2,5 až 3,5 hodin jsou vyhrazené na dojení.

„Jedině pokud se jim daří dosáhnout těchto parametrů, mohou být zdravé a produktivní,“ vysvětluje Trevor DeVries z Univerzity Guelph na nedávné Cornellově výživářské konferenci. „Přestože celková doba, kterou krávy na tyto aktivity potřebují, je dohromady mnohem kratší než 24 hodin, nemají vždy možnost a schopnost vyjádřit všechna tato rozdílná chování. A to je pro nás výzva.“

Dobou, kdy jsou vystavené největšímu riziku nesplnění ideálního časového rámce, je období po otelení, kdy jsou nucené dramaticky změnit svoje návyky a splnit patřičné požadavky laktace.

DeVries vysvětluje, že nedávno otelené krávy stráví 4 až 5 hodin denně u krmného žlabu, aby takřka zdvojnásobily příjem v porovnání s obdobím stání na sucho a splnily tak laktační požadavky.  Stráví také více času postáváním a mají navíc čas mimo stáj pro podojení.

Tyto přidané hodiny zasáhnou do doby, po kterou by měla kráva čas ležet. Stejně jako dítě vracející se do školy po prázdninách, i krávy se musí znovu přizpůsobit požadavkům „plného“ dne.

DeVries si následně pokládá otázku, „Jak zajistíme, aby naše krávy věnovali čas právě všem těmto aktivitám, které potřebují?“

Zaprvé navrhuje zvýšení času krmení a jeho četnosti pro podporu příjmu sušiny. Toho může být dosaženo poskytováním menších, frekventovanějších dávek, které jsou složitější na přebírání a stimulují ruminaci.

Dále pak doporučuje krmení stabilizačních přísad pro podporu zlepšení podmínek v bachoru.

Nakonec, DeVries uznává, že pohyby krávy mohou mít dopad na její aklimatizaci v nové skupině, která následuje po době strávené mezi otelenými krávami. Říká, že přemístění krav v menších skupinkách během klidnějších částí dne může redukovat problémy spojené s přesunem ve skupinách. 

Autor: Maggie Seiler

Zdroj: Hoard's Dairyman (online, 27/11/2017)

Chcete profitovat z našich znalostí? Kontaktujte nás.

Mohlo by vás zajímat

Go to top